Prelude van het Bommeljaar

Het prille Bommeljaar heeft zijn intrede reeds een tal weken mogen vinden, waarbij verscheiden ogenschijnlijk noemenswaardige wederwaardigheden alreeds gepasseerd zijn. De prelude van het Bommeljaar is ingeluid met gebruikmaking van de eerste Introductie Bommel Activiteit. Op laatstgenoemde soiree is een zevental aspiranten verzameld en middels een gepast rijtuig naar locatie vervoerd. Aangekomen bij dit schouwtoneel werden reeds genoemde aspiranten onthaald door zij die gaan in geruit Complet. De locatie transformeerde in een broedplaats van gezelligheid en vermaak, waarbij zij die zijn van Stand vanuit alle hoeken van het land hun weg vonden richting stadscafé Meesters, om alhier met elkander te converseren gedurende een heus diner.

Een viertal Aspiranten werd waardig genoeg geacht om de tijdsspanne van toetsing aan te gaan. Deze Joosten gaven blijk van de benodigde creativiteit, inzet voor de verenging en bezitten een hoge gezelligheidscoëfficiënt, hierbij hebben zij onderscheid gemaakt van het plebs. Voor hen ligt een welgevormde weg, een weg die voor veel Heeren heeft geleidt naar een wijzer bestaan dat een Heer beaamt voor het leven.

Joost in vol ornaat

De Heeren der Heerendispuut Bommel mogen terugzien op twee borrels die alreeds hebben plaats gevonden in dit nog jonge Bommeljaar. De eerst borrel was met het vrouwelijke schoon van damesdispuut Vivezza. Bij deze Borrel werden de Heeren ontvangen door de dames bij ‘Het Pakhuis’ te Tilburg. Deze borrel ging door tot in de late uurtjes waarbij zelfs twee senioren geholpen hebben om het spreekwoordelijke hek te sluiten.

De tweede borrel heeft plaats gevonden op het dispuutshuis van Heerendispuut Bommel, dat de naam: ‘Kasteel Borneostein’ draagt. Bij deze borrel mochten de Heeren converseren met de jonkvrouwen van damesdispuut Fame. De Heeren hebben hun bourgondische levensstijl weten over te brengen op de dames, middels zelfgemaakte culinaire versnaperingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *